Podmienky

  • V súlade s §11 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme, že vaše osobné údaje budú spracované za účelom štatistiky Malodunajského vodáckeho maratónu a ich výlučným správcom bude Občianske združenie Klub Malý Dunaj.

  • Súhlasím so zverejnením svojich osobných údajov (výlučne meno) na štartovacej listine a výsledkovej listine.

  • Ďalej súhlasím so zverejnením fotografií vyhotovených počas Malodunajského vodáckeho maratónu na webovej stránke klubmalydunaj.sk, na Facebook-ovej stránke OZ Klub Malý Dunaj, prípadne za účelom propagácie Malodunajského vodáckeho maratónu a tiež publikovanie v tisku.