Podmienky účasti na Malodunajskom vodáckom maratóne

  • V súlade s §11 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme, že vaše osobné údaje budú spracované za účelom štatistiky Malodunajského vodáckeho maratónu a ich výlučným správcom bude Občianske združenie Klub Malý Dunaj.

  • Súhlasím so zverejnením svojich osobných údajov (výlučne meno) na štartovacej listine a výsledkovej listine.

  • Beriem na vedomie, že OZ Klub Malý Dunaj ako organizátor podujatia „Malodunajský vodácky maratón“ je zodpovedný za priebeh a regulérnosť samotného podujatia, z toho vyplýva, že za bezpečnosť a správanie počas podujatia nesie zodpovednosť každý sám za seba a za osoby pod 18 rokov je zodpovedný rodič, zákonný zástupca alebo nimi poverená osoba(y).

  • Ďalej súhlasím so zverejnením fotografií vyhotovených počas Malodunajského vodáckeho maratónu na webovej stránke klubmalydunaj.sk, na Facebook-ovej stránke OZ Klub Malý Dunaj, prípadne za účelom propagácie Malodunajského vodáckeho maratónu a tiež publikovanie v tisku.