Veľké čistenie Malého Dunaja 2019

Každý z účastníkov dostal rukavice, vrecia na odpad a nasledovalo už len vodácke AHOJ. A šlo sa čistiť. Za jeden deň sa dobrovoľníkom podarilo vyčistiť 74 riečnych kilometrov. 

Spoločne 122 ľudí vyzbieralo dva veľkokapacitné kontajnery odpadu.

Ku kuriozitám tohto ročníka patrí televízor, či sedačky z auta. Tradične najväčší podiel odpadu tvorili plastové fľaše a polystyrén. 

Zbieral sa odpad priamo z rieky, ale aj z okolitých brehov, len pre predstavu uvedieme, že počas čakalnia na dobrovoľníkov v Trsticiach, sme vyzbierali pod mostom na jednom mieste 5 vriec odpadu.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli vyčistiť rieku od odpadu.

Ak vám dáva táto akcia zmysel, budeme radi, keď nášmu občianskemu združeniu venujete vaše 2% z daní. Túto akciu sme financovali vďaka grantu od nadácie HB Reavis a 2% z daní od našich priaznivcov.