Veľké čistenie Malého Dunaja 2019

Každý z účastníkov dostal rukavice, vrecia na odpad a nasledovalo už len vodácke AHOJ. A šlo sa čistiť. Za jeden deň sa dobrovoľníkom podarilo vyčistiť 74 riečnych kilometrov.